Bilder fra Mikrobiltreffet i
Fredrikstad 2015

Parkert i Gamlebyen
Video1:   her